Wyszukiwanie
Wpisz fragment tytułu:
  Katalog
  Newsletter
Wpisz swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowych książkach.
e-mail:
Nagroda


 Nagroda Naukowa im. Janusza Jeljaszewicza


W roku 1998 prof. Janusz Jeljaszewicz, jako Przewodniczący Grupy Konsultacyjnej ds. leków przeciwdrobnoustrojowych Sekcji Chemioterapii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wystąpił z inicjatywą wydania polskich wytycznych antybiotykoterapii ambulatoryjnej. 

Jako podstawę merytoryczną I wersji „Przewodnika antybiotykoterapii” przyjęto wytyczne kanadyjskie. W tłumaczeniu tekstu udział brali: prof. Danuta Dzierżanowska, prof. Piotr Heczko, prof. Mirosław Łuczak, dr Andrzej Młynarczyk, prof. Bruno Szczygieł oraz dr Teresa Zalewska. Pierwsze wydanie „Przewodnika antybiotykoterapii" ukazało się w roku 1998. Kolejne wydania, redagowane przez prof. Janusza Jeljaszewicza i prof. Danutę Dzierżanowską, ukazywały się w latach 1999-2002.

Chcąc uhonorować pamięć inicjatora i pomysłodawcy wydania „Przewodnika antybiotykoterapii", ustanawiamy Nagrodę Naukową im. prof. Janusza Jeljaszewicza. Nagroda ma formę jednorazowej wypłaty kwoty 5.000 zł i będzie przyznawana cyklicznie w latach kolejnych wydań „Przewodnika antybiotykoterapii".

Fundatorzy Nagrody zastrzegają sobie prawo do ostatecznej decyzji o przyznaniu i ewentualnym rozdziale nagrody.

Nagrodę może otrzymać lekarz medycyny, magister biologii lub absolwent kierunków pokrewnych, będący autorem pracy doktorskiej, rozprawy habilitacyjnej lub innej pracy naukowej z zakresu chemioterapii i mikrobiologii klinicznej. Kandydatów do nagrody (wraz z kopią pracy) prosimy zgłaszać listem poleconym pod adresem: Wydawnictwo Medyczne alfa-medica press, ul. Cygański Las 11, 43-309 Bielsko-Biała. 


Fundatorzy Nagrody

Anna Dąbrowska-Jeljaszewicz
Danuta Dzierżanowska
Jan Wilam

 


 
Przyznane Nagrody 

Rok 2015 - dr n. med. Halina Marchel za pracę „Inwazyjne zakażenia szpitalne i nabyte poza szpitalem - charakterystyka czynników etiologicznych i możliwości terapeutycznych na podstawie analizy wyników mikrobiologicznego badania krwi w latach 2005-2009"

Rok 2014 - dr n. med. Ewa Trejnowska za pracę „Zintegrowana strategi antybiotykoterapii w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu"

Rok 2013 - Nagrody nie przyznano

Rok 2012 - dr hab. n. med. Maciej Sopata za pracę „Ocena skuteczności i przydatności kompleksowej terapii w leczeniu ran przewlekłych – aspekty kliniczne i mikrobiologiczne"

Rok 2011 - dr n. med. Lidia Piechowicz za pracę „Badania nad szczepami biotypu Poultry-like protein A+ (P-like pA+) wykrytymi w populacji gronkowców złocistych II grupy bakteriofagowej"

Rok 2010 - dr Ksenia Ewa Szymanek-Majchrzak za pracę „Wykrywanie i charakterystyka szczepów VISA i hetero-VISA wśród szczepów Staphylococcus aureus pochodzących z materiałów klinicznych"

Rok 2009 - dr hab. n. med. Magdalena Strus za pracę „Badania nad udziałem wybranych składników flory jelita w patomechanizmie przewlekłego zapalenia jelit"

Rok 2008 - dr hab. n. med. Marta Wróblewska za pracę „Znaczenie bakterii z rodzaju Acinetobacter u hospitalizowanych pacjentów, z uwzględnieniem typowania molekularnego szczepów i wytwarzania biofilmu"

Rok 2007 - dr n. biol. Małgorzata Stępińska za pracę „Wykrywanie genotypowych wyznaczników patogenności izolatów Pseudomonas aeruginosa o fenotypie cytotoksycznym lub inwazyjnym"

Rok 2006 - dr n. biol. Aleksandra Anna Zasada za pracę „Ocena przydatności wybranych chromosomalnych markerów do identyfikacji Bacillus anthracis"

Rok 2005 - dr n. med. Bonita Durnaś za pracę „Znaczenie wykrywania metycylinoopornych gronkowców techniką przesiewową w ograniczaniu nosicielstwa i zakażeń wywoływanych przez ten drobnoustrój"

Rok 2004 - mgr Łukasz Naumiuk za pracę „Serratia marcescens – studium epidemiologiczne z wykorzystaniem metod fenotypowych i genotypowych"

Rok 2003 - dr n. przyr. Marek Gniadkowski za pracę „Ewolucja i epidemiologia szczepów pałeczek z rodziny Enterobacteriaceae wytwarzających beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) w Polsce"

Rok 2002 - dr Jacek Międzobrodzki za pracę „Aktywność biologiczna proteinazy serynowej Staphylococcus aureus w zakażeniu i modulacji funkcji komórek gospodarza"


 

 

 

Powrót
  Nowe książki
Zobacz wszystkie2009 - 2020 Wydawnictwo alfa-medica press

Wszelkie prawa zastrzeżone

Wykonanie: RM-Bi